poze achizitii publice 2014

ACHIZIŢII PUBLICE 2014

Bihor , Baile-Felix. Joi 29 Mai 2014 16:00 - Duminică 1 Iunie 2014
Hotel International

Categorii: Conferinte si Seminarii , Alte Evenimente

Seminarul îşi propune dezbaterea şi clarificarea celor mai importante aspecte referitoare la achiziţiile publice în contextul modificărilor legislative europene.

Evenimentul se adresează profesioniştilor din cadrul departamentelor de achiziţii publice şi tuturor celor care doresc să-şi îmbunătăţească cunoştinţele în domeniu fiind susţinut de experţi din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice şi experţi din cadrul Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor.

Subiecte abordate:
ELEMENTELE DE NOUTATE ADUSE DE DIRECTIVELE EUROPENE ÎN DOMENIUL ACHIZIŢIILOR PUBLICE
Directiva privind achiziţiile publice clasice, directiva privind contractele sectoriale şi directiva privind contractele de concesiune
Propunerea de regulament care va impune un regim quid pro quo pentru accesul companiilor din statele terţe la piaţa europeană a achiziţiilor publice
Noutăţi legislative ce ţin de: modificarea contractelor de achiziţie publică, reguli de publicitate, publicarea documentaţiei în format electronic, termenele limită mai scurte, criteriul de atribuire, atribuirea contractului pe loturi, procedurile de dialog competitiv, negocierea cu publicare prealabilă şi parteneriatul inovativ.

DERULAREA ACHIZIŢIILOR PUBLICE ÎN CADRUL PROIECTELOR EUROPENE 2014 - 2020
Achiziţii efectuate de beneficiarii publici/ privaţi de fonduri europene
Rolul autorităţii de management, Ministerului Fondurilor Europene (MFE), Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice (MDRAP) şi Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR)
Nereguli şi fraude, abateri şi infracţiuni
Răspunderea pentru corecţiile financiare aplicate în cadrul proiectelor cofinanţate din fonduri europene din cauza achiziţiilor publice derulate în mod defectuos

RISCURI ŞI REMEDII ÎN PROCESUL DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
Managementul riscurilor în achiziţiile publice: riscuri identificate în planificarea achiziţiilor publice, în cadrul procedurii de atribuire şi în derularea contractelor de achiziţii publice
Rolul ANRMAP – monitorizare. Aplicarea sancţiunilor
Rolul UCVAP. Contribuţia UCVAP la buna derulare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică. Rolul observatorilor UCVAP şi asumarea răspunderii autorităţii contractante
Rolul CNSC. Contestaţiile. Situaţii practice. Sancţiuni. Mod de soluţionare

AUTORITĂŢILE CONTRACTANTE
TIPURILE DE CONTRACTE
Contractele de furnizare
Contractele de servicii
Contractele de lucrări

ESTIMAREA VALORII CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/ ACORDULUI CADRU
Codul CPV sau obiectul contractului
Estimarea valorii contractului de achiziţie publică
Cheltuieli diverse şi neprevăzute
Circumstanţele imprevizibile şi aplicarea negocierii fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare (art 122, lit i şi art 252, lit j)

PROCEDURA DE ATRIBUIRE
Determinarea şi alegerea procedurii de atribuire
Privire specială asupra: licitaţiei, cererii de ofertă

ACHIZIŢIA DIRECTĂ
ETAPELE PROCESULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ
Planificarea; elaborarea documentaţiei; anunţul/ invitaţia de participare; clarificări şi erate, şedinţa de deschidere a ofertelor; evaluarea ofertelor; preţul aparent neobişnuit de scăzut; atribuirea şi încheierea contractului de achiziţie publică/ a acordului – cadru; anularea procedurii; contestaţii; executarea şi încetarea contractului; documentul constatator; CNSC – termene de contestare şi aşteptare, sancţiuni

DOSARUL ACHIZIŢIEI PUBLICE
ÎNCHEIERE CONTRACTULUI DE ACHIZIŢIE PUBLICĂ/ ACORDULUI CADRU
DERULAREA/ EXECUTAREA CONTRACTULUI
FINALIZAREA CONTRACTULUI
MANAGEMENTUL RISCURILOR ÎN ACHIZIŢIILE PUBLICE

Studii de caz, discuţii libere şi soluţii la problemele ridicate de participanţi.

Evenimentul beneficiază de o politică de discount specială:
2 persoane - 10% discount/persoană
3 persoane - 20% discount/persoană
4 persoane - 25% discount/persoană
Discounturile se aplică la taxa de instruire şi sunt valabile dacă înscrierea şi plata se fac până la data de 22.05.2014. După această dată nu se mai aplică discounturile menţionate anterior.

Pentru înscrieri, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon 0244 575 342, 0244 575 344, 0736 619 767 sau pe adresa de e-mail perfectionare@okservice.ro

Mai multe detalii: http://www.okservice.ro/national/ro/fisa-achizitii-publice-2014-analiza-practica-comparativa-a-sistemului-de-achizitii-publice-in-contextul-transpunerii-noilor-directive-europene-271.html

Pret bilet: 900 Lei

Comenteaza pe Facebook
Icon_eye Nr.vizualizari: 393

Eveniment postat de organizator

okservicecorporation

Adaugat in urma cu 2449 zile, 12 Mai. 2014

Adaugat de OKServiceCorporation

Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey
Evenimente Create: 39

  • Ai ceva de zis?

    .