poze documenta iile tehnico economice privind investi iile publice

DOCUMENTAȚIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIVIND INVESTIȚIILE PUBLICE

Brasov , Brasov. Vineri 22 Mai 2015 15:00 - Duminică 24 Mai 2015

Categorii: Conferinte si Seminarii

LECTOR INVITAT •• Paul IONIȚĂ •• Arhitect, formator, expertiză de peste 20 de ani în domeniile: construcții, investiții, proiectare, achiziții publice, management CURS AUTORIZAT A.N.C. (AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI) ÎN URMA EVALUĂRII SE OBȚINE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupația „Expert achiziții publice”, Cod COR 214 946, recunoscut de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

1. DOCUMENTAȚIILE TEHNICO-ECONOMICE DE PROIECTARE (DESIGN) ȘI DOCUMENTAȚIILE TEHNICE AUXILIARE:
- Delimitări conceptuale, elemente procedurale, particularități.
- Legislație relevantă:
o Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții;
o Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;
o HG nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții;
o Ordinul MLPAT nr. 863/2008;
o Normative tehnice ref. la conținutul cadru al fazelor de proiectare; (P91-1-02 aprobat prin O MLPTL nr. 1568/2002).
- Managementul contractelor.
- Succesiunea fazelor de proiectare: studiul de prefezabilitate (SPF), studiul de fezabilitate (SF), documentația tehnică (DT), proiectul tehnic (PT), detaliile de execuție (DDE).
- Studiile de fundamentare a necesității investiției – anexe la SPF – studii de impact, studii de piață , studii de marketing, studii de oportunitate, studii de trafic , studii sociologice.
- Expertizele tehnice – anexe la SF – competențe de elaborare și verificare ; expertize structurale , expertize de siguranță în exploatare , expertize geotehnice , expertiza hidro-geologică , expertize termoenergetice și de izolare termică, documentația de cadastru , ducumentația de carte funciară.
- Documentațiile tehnice auxiliare – anexe la PT : scenariu de comportament la incendiu.
- Analiza cost-beneficiu: metodologie de elaborare, aspecte esențiale, puncte nevralgice, importanța practică, exemple concrete.
2. AUTORIZAREA EXECUTĂRII LUCRĂRILOR DE CONSTRUCȚII:
- Legislație relevantă:
o Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare.
- Procedura de autorizare a executării lucrărilor de construcții.
- Certificatul de urbanism, condiție premergătoare a obținerii autorizației de construire sau desființare – Definiții, solicitanți, instituții competente, particularități. Emiterea certificatului de urbanism în vederea adjudecării prin licitație a proiectării lucrărilor publice în faza de „Studiu de fezabilitate.
- Avizele de specialitate și autorizațiile indicate în Certificatul de Urbanism – avize, acorduri, documentațiile tehnice necesare – elaborare, depunere, emitere autorizației de construire.
- Documentații de urbanism indicate în CU – PUZ , PUD – situațiile concrete de solicitare a acestora.
- Documentațiile tehnice necesare emiterii Autorizației de Construire – Elemente esențiale : Anexa 1 la Legea nr. 50/1991 – Conținutul-cadru al documentației tehnice D.T. pentru autorizarea executării lucrărilor de construcții. Detalierea D.T.A.C., D.T.A.D., D.T.O.E.
- Reguli și excepții – Exemple: construcțiile civile, industriale, agricole, cele pentru susținerea instalațiilor și utilajelor tehnologice, pentru infrastructură, monumente istorice, infrastructură – cazuri concrete, discuții, aspecte nevralgice, soluții practice.
- Răspunderi și sancțiuni.
3. CONTRACTUL DE LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII – PROCEDURI DE ATRIBUIRE ȘI DERULAREA LUCRĂRILOR
PE ȘANTIER:
- Întocmirea Documentației pt. prezentarea ofertelor și atribuirea contractului de lucrări. – Conținutul documentației pe volume – Fișa de date a achiziției, Cerințe de calificare (dosarul de capabilitate al ofertantului), Caietul de sarcini , Criteriile de evaluare, Algoritmul de adjudecare , Formularele tip , Model contract (contractele de tip FIDIC).
- Secțiunea III – Caietul de sarcini pt. Lucrări de construcții – conținutul Caietului de sarcini pt. Lucrări de construcții în funcție de tipul de contract : contract de lucrări , contract de lucrări cu proiectare inclusă , contract la cheie (cartea roșie , cartea galbenă , cartea argintie).
- Descrierea detaliată a conținutului Caietului de sarcini – pt. Contractul simplu de lucrări (cartea roșie).
- Documentele specifice generate pe parcursul derulării lucrărilor de construcții – situațiile de lucrări, rapoartele intermediare, devizele pe categorii de lucrări aferente situațiilor de lucrări, atașamentele, probele tehnologice aferente rapoartelor intermediare, dispozițiile de șantier , ordinele de variație (NRuri , NCSuri), procese verbale de lucrări ascunse, procese verbale de lucrări suplimentare, procesele verbale de faze determinante.
- Analiza comparativă a documentațiilor și funcțiilor (legislația română – FIDIC) – Inginerul – Dirigintele de șantier , Ordinele de variație – Dispozițiile de șantier, Comisia de judecare a litigiilor – rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă.
- Legislația specifică (internă – externă) – manualul Dirigintelui de șantier , manualul responsabilului tehnic cu execuția – cărțile FIDIC.
- Probleme sensibile în decontarea lucrărilor – măsurarea lucrărilor , atașamentele , modalități de măsurare , prețurile unitare ale resurselor – lucrările suplimentare – exemple , discuții.
4. RECEPȚIA LUCRĂRILOR , PERIOADA DE GARANȚIE , POSTUTILIZAREA:
- Recepțiile în funcție de tipul de contract – recepțiile parțiale, probele funcționale, recepțiile la terminarea lucrărilor , recepția finală.
- Baza legală a recepțiilor în legislația română – (HG 273 /14.06.1994).
- Anexele de remedieri și perioada de garanție – stingerea remedierilor și recepția finală.
- Carte Tehnică a Construcției – întocmire, responsabilități (Legea nr.10 din 18 ianuarie 1995)  Postutilizarea – HG 2139/30 noiembrie 2004 – pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea și duratele normale de funcționare a mijloacelor fixe – intrată în vigoare: 01 Ianuarie 2005 – publicată în Monitorul Oficial nr. 46 din 13 ianuarie 2005
Grupa 1 – Construcții.
- Urmărirea comportării în exploatare, și intervenții în timp – REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind urmărirea comportării în exploatare, intervențiile în timp și postutilizarea construcțiilor – emis de Guvernul României – Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 10/12/1997.
- Sarcini și responsabilități – responsabilul tehnic cu urmărirea comportării în timp a construcției.

Mai multe detalii: http://www.proiect-contaplus.ro/documentatiile-tehnico-economice-privind-investitiile-publice/

Pret bilet: 900 Lei

Comenteaza pe Facebook
Icon_eye Nr.vizualizari: 580

Eveniment postat de organizator

proiect contaplus

Adaugat in urma cu 1889 zile, 04 Apr. 2015

Adaugat de proiect_contaplus

Star_bg_grey Star_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey
Evenimente Create: 378

Alte Evenimente din Brasov
recital extraordinar eduard kunz

Recital Extraordinar EDUARD KUNZ

Brasov, Brasov. Miercuri 4 August 2021
concert directia 5 centrul cultural reduta

Concert Directia 5 @ Centrul Cultural Reduta

Brasov, Brasov. Joi 8 Octombrie 2020
festivalul mesterilor populari si produselor artizanale

Festivalul Mesterilor Populari si produselor artizanale

Brasov, Brasov. 2 Iul 2020 - 5 Iul 2020
  • Ai ceva de zis?

    .