poze documentatiile tehnico economice privind investitiile publice

DOCUMENTATIILE TEHNICO-ECONOMICE PRIVIND INVESTITIILE PUBLICE

Brasov , Brasov. Vineri 29 Ianuarie 2016 17:00 - Duminică 31 Ianuarie 2016

Categorii: Conferinte si Seminarii

Devino EXPERT ACHIZITII PUBLICE! Participa la cursul organizat de Proiect ContaPlus in luna ianuarie la Brasov!

TEMATICA ABORDATA

1. DOCUMENTATIILE TEHNICO-ECONOMICE DE PROIECTARE (DESIGN) SI DOCUMENTATIILE TEHNICE AUXILIARE:
• Delimitari conceptuale, elemente procedurale, particularitati.
• Legislatie relevanta:
o Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii;
o Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii;
o HG nr. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii;
o Ordinul MLPAT nr. 863/2008;
o Normative tehnice ref. la continutul cadru al fazelor de proiectare; (P91-1-02 aprobat prin O MLPTL nr. 1568/2002).
• Managementul contractelor.
• Succesiunea fazelor de proiectare: studiul de prefezabilitate (SPF), studiul de fezabilitate (SF), documentatia tehnica (DT), proiectul tehnic (PT), detaliile de executie (DDE).
• Studiile de fundamentare a necesitatii investitiei – anexe la SPF – studii de impact, studii de piata , studii de marketing, studii de oportunitate, studii de trafic , studii sociologice.
• Expertizele tehnice – anexe la SF - competente de elaborare si verificare ; expertize structurale , expertize de siguranta in exploatare , expertize geotehnice , expertiza hidro-geologica , expertize termoenergetice si de izolare termica, documentatia de cadastru , ducumentatia de carte funciara.
• Documentatiile tehnice auxiliare – anexe la PT : scenariu de comportament la incendiu.
• Analiza cost-beneficiu: metodologie de elaborare, aspecte esentiale, puncte nevralgice, importanta practica, exemple concrete.

2. AUTORIZAREA EXECUTARII LUCRARILOR DE CONSTRUCTII:
• Legislatie relevanta:
o Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare.
• Procedura de autorizare a executarii lucrarilor de constructii.
• Certificatul de urbanism, conditie premergatoare a obtinerii autorizatiei de construire sau desfiintare – Definitii, solicitanti, institutii competente, particularitati. Emiterea certificatului de urbanism in vederea adjudecarii prin licitatie a proiectarii lucrarilor publice in faza de „Studiu de fezabilitate.
• Avizele de specialitate si autorizatiile indicate in Certificatul de Urbanism – avize, acorduri, documentatiile tehnice necesare – elaborare, depunere, emitere autorizatiei de construire.
• Documentatii de urbanism indicate in CU – PUZ , PUD – situatiile concrete de solicitare a acestora.
• Documentatiile tehnice necesare emiterii Autorizatiei de Construire - Elemente esentiale : Anexa 1 la Legea nr. 50/1991 – Continutul-cadru al documentatiei tehnice D.T. pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii. Detalierea D.T.A.C., D.T.A.D., D.T.O.E.
• Reguli si exceptii – Exemple: constructiile civile, industriale, agricole, cele pentru sustinerea instalatiilor si utilajelor tehnologice, pentru infrastructura, monumente istorice, infrastructura – cazuri concrete, discutii, aspecte nevralgice, solutii practice.
• Raspunderi si sanctiuni.

3. CONTRACTUL DE LUCRARI DE CONSTRUCTII – PROCEDURI DE ATRIBUIRE SI DERULAREA LUCRARILOR
PE SANTIER:

• Intocmirea Documentatiei pt. prezentarea ofertelor si atribuirea contractului de lucrari. – Continutul documentatiei pe volume - Fisa de date a achizitiei, Cerinte de calificare (dosarul de capabilitate al ofertantului), Caietul de sarcini , Criteriile de evaluare algoritmul de adjudecare, Formularele tip , Model contract.
• Sectiunea III - Caietul de sarcini pt. Lucrari de constructii.

• Documentele specifice generate pe parcursul derularii lucrarilor de constructii – situatiile de lucrari, rapoartele intermediare, devizele pe categorii de lucrari aferente situatiilor de lucrari, atasamentele, probele tehnologice aferente rapoartelor intermediare, dispozitiile de santier , ordinele de variatie (NRuri , NCSuri), procese verbale de lucrari ascunse, procese verbale de lucrari suplimentare, procesele verbale de faze determinante.
• Legislatia specifica (interna – externa) – manualul Dirigintelui de santier , manualul responsabilului tehnic cu executia.
• Probleme sensibile in decontarea lucrarilor – masurarea lucrarilor , atasamentele , modalitati de masurare , preturile unitare ale resurselor – lucrarile suplimentare – exemple , discutii.

4. RECEPTIA LUCRARILOR , PERIOADA DE GARANTIE , POSTUTILIZAREA:

• Receptiile in functie de tipul de contract - receptiile partiale, probele functionale, receptiile la terminarea lucrarilor , receptia finala.
• Baza legala a receptiilor in legislatia romana - (HG 273 /14.06.1994).
• Anexele de remedieri si perioada de garantie – stingerea remedierilor si receptia finala.
• Carte Tehnica a Constructiei – intocmire, responsabilitati (Legea nr.10 din 18 ianuarie 1995)
• Postutilizarea - HG 2139/30 noiembrie 2004 – pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe - intrata in vigoare: 01 Ianuarie 2005 - publicata in Monitorul Oficial nr. 46 din 13 ianuarie 2005 - Grupa 1 – Constructii.
• Urmarirea comportarii in exploatare, si interventii in timp - REGULAMENT din 21 noiembrie 1997 privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor - emis de Guvernul Romaniei - Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 352 din 10/12/1997.
• Sarcini si responsabilitati – responsabilul tehnic cu urmarirea comportarii in timp a constructiei.

Pentru mai multe detalii si inscrieri:
0730.102.230/021.222.00.29
office@proiect-contaplus.ro

Mai multe detalii: http://www.proiect-contaplus.ro/index.php/cursuri/598-documentatiile-tehnico-economice-privind-investitiile-publice-6

Pret bilet: 900 Lei

Comenteaza pe Facebook
Icon_eye Nr.vizualizari: 586

Eveniment postat de organizator

proiect contaplus

Adaugat in urma cu 1605 zile, 05 Ian. 2016

Adaugat de proiect_contaplus

Star_bg_grey Star_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey
Evenimente Create: 378

Alte Evenimente din Brasov
recital extraordinar eduard kunz

Recital Extraordinar EDUARD KUNZ

Brasov, Brasov. Miercuri 4 August 2021
concert directia 5 centrul cultural reduta

Concert Directia 5 @ Centrul Cultural Reduta

Brasov, Brasov. Joi 8 Octombrie 2020
festivalul universul copiilor

FESTIVALUL UNIVERSUL COPIILOR

Brasov, Brasov. 29 Mai 2020 - 2 Iun 2020
brasov curs autorizat anc educator spercializat

Brasov - Curs Autorizat ANC " Educator Spercializat "

Brasov, Brasov. 30 Mai 2020 - 31 Mai 2020
  • Ai ceva de zis?

    .