poze investitii publice

INVESTITII PUBLICE

Brasov , Brasov. Vineri 26 Octombrie 2018 17:00 - Duminică 28 Octombrie 2018

Categorii: Conferinte si Seminarii

In cadrul cursului se discuta despre obligatii privind urmarirea executiei, verificarea realitatii, legalitatii si regularitatii precum si inregistrarea in contabilitate a operatiunilor specifice

1. Legislatia relevanta aplicabila:
• HG nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
• Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, modificata si completata cu Legea nr. 177/2015.
• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata;
• O.U.G. nr.98/2016 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare;
• H.G. nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie publica din Legea nr. 98/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.
• Legea nr. 500/2002, privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare.
• Legea nr. 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare.
• OMFP nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv, cu modificarile si completarile ulterioare.
• OMFP nr. 2634/2015 privind documentele financiar-contabile.

2. Documentatia necesara realizarii unui obiectiv/investitii publice. Aprobarea documentatiilor tehnico-economice.

3. Metodologia elaborarii devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii.

4. Reflectarea in Programul anual al achizitiilor publice.

5. Surse de finantare.

6. Obligatii privind conceperea, realizarea, exploatarea constructiilor si postutilizarea lor.
7. Cartea constructiei.

8. Reguli privind receptia obiectivelor de investitii.

9. Monitorizarea/verificarea tehnica si financiara a lucrarilor de contructii-montaj.

10. Angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor aferente investitiilor publice.

11. Rolul controlului financiar preventiv propriu.

12. Inregistrarea in contabilitate a investitiilor/investitiilor in curs de executie.

13. Documentele justificative.

14. Erori frecvente identificate in executia contractelor de lucrari.


Mai multe detalii: https://focus-training.ro/curs/investitii-publice/

Pret bilet: 750 Lei

Comenteaza pe Facebook
Icon_eye Nr.vizualizari: 196

Eveniment postat de organizator

focus training

Adaugat in urma cu 279 zile, 11 Sep. 2018

Adaugat de Focus Training

Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey
Evenimente Create: 28

Alte Evenimente din Brasov
street food festival bra ov

Street FOOD Festival Brașov

Brasov, Brasov. 27 Iun 2019 - 30 Iun 2019
tabara de karate pentru copii

Tabara de Karate pentru copii

Brasov, Brasov. 24 Iun 2019 - 30 Iun 2019
festivalul international al iei traditionale

FESTIVALUL INTERNATIONAL AL IEI TRADITIONALE

Brasov, Brasov. 28 Iun 2019 - 30 Iun 2019
festivalul international al iei traditionale brasov

FESTIVALUL INTERNATIONAL AL IEI TRADITIONALE BRASOV

Brasov, Brasov. 28 Iun 2019 - 30 Iun 2019
  • Ai ceva de zis?

    .