poze achizitiile publice in romania

ACHIZITIILE PUBLICE IN ROMANIA

Brasov , Poiana Brasov. Vineri 12 Decembrie 2014 15:00 - Duminică 14 Decembrie 2014

Categorii: Conferinte si Seminarii

Noutati legislative. Fondurile europene 2014-2020. Eventuale puncte nevralgice si remedii. CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Expert achizitii publice”, Cod COR 214 946, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

I. CRESTEREA PRAGURILOR VALORICE OPERATA DE UN REGULAMENT EUROPEAN DIRECT APLICABIL IN ROMANIA
Modul de aplicare al pragurilor pentru autoritatile contractante, entitatile economice care activeaza in domeniile relevante si beneficiarii de fonduri europene care nu sunt autoritati contractante.
II. PERSPECTIVELE TRANSPUNERII DIRECTIVELOR EUROPENE PRIVIND ACHIZITIILE PUBLICE IN LEGISLATIA NATIONALA: 1. Masuri care vin in sprijinul IMM-urilor:  obligativitatea lotizarii (motivare in situatia in care nu se imparte pe loturi);  limitarea cerintelor referitoare la cifra de afaceri;  plati directe catre subcontractanti. 2. Redefinirea notiunii de autoritate contractanta. Principalele probleme cu care se confrunta acestea si in ce masura noile legi vor rezolva acest aspect. 3. Renuntarea la anexa 2B. 4. Modificarea contractelor de achizitie publica. 5. Termenele limita. 6. Documentul unic european.
7. Criterii de atribuire:  posibilitatea utilizarii experientei expertilor ca factor de evaluare;  posibilitatea cerintelor de executie a unui produs in conditii de mediu mai favorabile;  posibilitatea obligativitatii ofertantilor de a tine cont de problemele sociale ale comunitatii  Introducerea notiunii de cost pe ciclu de viata. 8. Obligatia de a exclude ofertantii care fac intelegeri sau influenteaza achizitiile. 9. Noua definitie a conflictului de interese. 10. Parteneriatul pentru inovare.
III. VIITORUL ACHIZITIILOR PUBLICE IN ROMANIA – MODIFICARI PRECONIZATE PE TERMEN SCURT SI
PE TERMEN LUNG: OUG NR. 34/2006, MODIFICARILE PRECONIZATE ALE HG NR. 925/2006
IV. ABORDARI TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND MANAGEMENTUL ACHIZITIILOR PUBLICE:
1. Planificarea achizițiilor publice - etapa importanta in derularea contractelor de achizitie publica.
2. Implicatiile Studiilor de fezabilitate (SF) si a Proiectelor tehnice (PT) pentru intocmirea Caietelor de sarcini, la procedurile pentru atribuirea contractelor de lucrari.
3. Rolul si locul cheltuielilor „diverse si neprevazute” cuprinse in Devizul general de lucrari, pentru derularea cu succes a contractelor de lucrari.
4. Jurisprudenta nationala si europeana cu privire la interpretarea sintagmei de „imprevizibilitate”, in aplicarea procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare: corelatii intre imprevizibilitate, note de renuntare, note de consumuri suplimentare si nevoia de schimbare a solutiei tehnice initiale in desfasurarea contractelor de lucrari.
V. ELEMENTE NEVRALGICE IN PROCESUL DE ACHIZITIE PUBLICA:
1. Managementul riscurilor in achizitiile publice: riscuri identificate in planificarea achizitiilor publice, in cadrul procedurii de atribuire si in derularea contractelor de achizitii publice;
2. Rolul ANRMAP (monitorizare). Aplicarea sanctiunilor;
3. Rolul UCVAP – Contributia UCVAP la buna derulare a procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie publica – scop preventiv, corectarea erorilor in timp real, criterii, norme. Rolul observatorilor UCVAP si asumarea raspunderii autoritatii contractante;
4. Rolul CNSC. Contestatiile. Situatii practice. Mod de solutionare. Sanctiuni.
5. Rolul Autoritatilor de Management.
VI. DEZBATERI

Mai multe detalii: http://www.proiect-contaplus.ro/achizitiile-publice-romania/

Pret bilet: 900 Lei

Comenteaza pe Facebook
proiect contaplus

Adaugat in urma cu 2275 zile, 31 Oct. 2014

Adaugat de proiect_contaplus

Star_bg_grey Star_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey
Evenimente Create: 378

  • Ai ceva de zis?

    .