poze managementul performantei in administratie publica

MANAGEMENTUL PERFORMANTEI IN ADMINISTRATIE PUBLICA

Brasov , Predeal. Duminică 17 Martie 2013 12:00 - Vineri 22 Martie 2013

Categorii: Conferinte si Seminarii

Numar min/max participanti: 15/25

Program autorizat de Autoritatea Nationala pentru Calificari A.N.C „EXPERT ADMINISTRATIA PUBLICA” , Cod COR 242 202

LECTORI:
Aida CATANA - Senior Consultant - Proiecte Europene, expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene, specialist in management de proiect, elaborarea cererilor de finantare in vederea obtinerii fondurilor europene, realizarea de documente in domeniul planificarii strategice in context european

Cezarina FALAN - Expert jurist, expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene si formator autorizat CNFPA, coautoare a mai multor lucrari de specialitate ce vizeaza domeniul achizitiilor publice

Violeta STEFANESCU - Expert jurist, expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene si formator autorizat CNFPA, cu vasta experienta in traducerea si revizia juridica a acquis-ului comunitar, couatoare a mai multor lucrari de specialitate in domeniul fondurilor europene.

TEMATICA

I. Administratia publica – premise pentru eficienta guvernarii la nivel local
I.1. Autonomia locala, descentralizarea si deconcentrarea administrativa
I.2. Autoritati si institutii ale administratiei publice centrale si locale. Rolul Guvernului si al ministerelor in cadrul administratiei publice centrale de specialitate; Institutia prefectului; Tipuri de autoritati ale administratiei publice local; Alte institutii deconcentrate relevante.
I.3. Sistemul administrativ - teritorial romanesc. Unitatile administrativ-teritoriale; Delimitari conceptuale; Tipurile de competente si capacitatea administrativa a autoritatilor locale/ UAT-urilor.
I.4. Capacitatea financiara a unitatilor administrativ-teritoriale
Resursele financiare ale UAT-urilor; Procesul de echilibrare a bugetelor locale.
I.5. Relatii interinstitutionale. Atributiile de reprezentare ale Primarului si ale Presedintelui Consiliului judetean; Relatiile dintre prefect si celelalte autoritati ale administratiei publice locale.
I.6. Responsabilitati – performante si limite. Responsabilitatile autoritatilor administratiei publice in furnizarea serviciilor comunitare de utilitati publice (alimentare cu apa, salubrizare, iluminat public, etc); Indicatori de performanta; Strategia de dezvoltare locala.
II. Management public – dezvoltare si finantari europene
II.1. Management public si dezvoltarea comunitatii.Organizatii; Specificul sectorului public; Rolul managementului; Evolutia managementului public; Definitii; Principii; Planificarea strategica; Analiza PEST; Analiza SWOT; Obiective strategice si obiective operationale; Strategie; Planul de Actiuni; Alocarea resurselor; Evaluare.
II.2. Dezvoltarea durabila in Uniunea Europeana.Obiective-cheie ale dezvoltarii durabile la nivel european; Viziunea europeana 2050; Obiectivele 2020; Dezvoltare durabila vs. Dezvoltare economica, sociala şi ecologica.
II.3. Promovarea egalitatii de sanse. Principalele directii ale egalitatii de sanse la nivel european – egalitatea de gen, egalitatea de tratament faţa de persoanele cu dizabilitati, egalitatea de tratament faţa de persoanele de etnie roma; Discriminarea; Tipuri de discriminare; Documente internaţionale si europene in materia drepturilor omului.
II.4. Politici si finantari publice europene
Politici si programe europene, tipuri de fonduri disponibile; Programe in sistem de management centralizat şi de management descentralizat la nivel european; Surse de informare si baze de date; Fondurile structurale si Fondul de Coeziune, regulamentele in baza carora functioneaza, Parteneriatele; Planul National de Dezvoltare al Romaniei 2007-2013; Cadrul National Strategic de Referinta 2007-2013; Programele Operationale Sectoriale; Programele de Cooperare Teritoriala; Strategia UE 2020; Initiativele emblematice.
II.5. Proiecte – managementul proiectelor
Etapele Project Cycle Management; Tipuri de cereri de finantare; Elemente de completare a cererii de finantare; Eligibilitate si selectie.
III. Achizitii publice
III.1. Aspecte generale privind achizitiile publice. Actori institutionali relevanti, definitii legislative relevante; Planul Anual de Achizitii (PAP); Pragurile valorice aplicabile contractelor de achizitie publica: praguri valorice europene stabilite prin Regulamentul nr. 1251/2011; Praguri valorice nationale stabilite pentru cererea de oferte si atribuirea directa.
III.2. Estimarea valorii contractelor de achizitie publica
III.3. Tipuri de proceduri de atribuire. Cazuri de aplicare
III.4. Reguli de elaborare a documentatiei de atribuire
III.5. Derularea procedurii de atribuire
III.6. Competenta si caile de atac exercitate in cadrul procedurilor de atribuire
III.7. Achizitiile publice ecologice
Importanţa achizitiilor publice ecologice; costul real al unui produs – ciclul de viata al produsului;
Orientari si reglementari europene privind achizitiile publice ecologice – Europa 2020; Exemple europene si romaneşti de buna-practica.
III.8. Importanţa achiziţiilor publice in contextul accesarii fondurilor europene. Nereguli si fraude in contextul accesarii, utilizarii şi absorbţiei fondurilor europene; Corectiile financiare aplicate pentru nerespectarea normelor in materia achizitiilor publice in cadrul contractelor (co)finantate din fonduri europene, conform legislatiei europene si romanesti in vigoare: a se vedea OUG 66/2011 si HG 875/2011; Exercitii si spete.
IV. Ajutorul de stat
Cadrul legislativ european si national; Definitia ajutorului de stat; Tipuri de ajutor de stat; Scheme de ajutor de stat in contextul accesarii, utilizarii si absorbtiei fondurilor europene; Reguli de cumul; Aprobarea, monitorizarea si controlul ajutorul de stat – institutii europene si nationale ce au competente in domeniu – Comisia Europeana, Consiliul Concurentei; Consecintele nerespectarii regulilor in domeniul ajutorului de stat.

Participarea la curs, se face in baza formularului de inscriere solicitat la telefon 0736 638 431 sau pe adresa de e-mail doriana.cristea@proiect-contaplus.ro

Va asteptam cu drag!

Mai multe detalii: http://www.proiect-contaplus.ro/

Pret bilet: 750 Lei

Comenteaza pe Facebook
silvana

Adaugat in urma cu 2658 zile, 14 Feb. 2013

Adaugat de Silvana.O

Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey
Evenimente Create: 146

  • Ai ceva de zis?

    .