poze control intern managerial osgg 600 2018

CONTROL INTERN MANAGERIAL - OSGG 600/2018

Bucuresti , Bucuresti. Luni 16 Iulie 2018 15:00 - Marţi 17 Iulie 2018

Categorii: Conferinte si Seminarii

Cursul va fi sustinut de catre domnul Marius Tomoiala

Subiectele explicate la curs:
1. Modificarile aduse Codului controlului intern managerial prin Ordinul Secretariatului General al Guvernului nr. 600/2018 si implicatiile acestora asupra documentelor intocmite in domeniul controlului intern managerial.
2. Modul de constituire a Comisiei de monitorizare. Ce inseamna compartimentele cuprinse in primul nivel de conducere pentru constituirea Comisiei de monitorizare. Care este componenta Comisiei de monitorizare intr-o entitate publica avand o structura organizatorica redusa.
3. Noile atributii ale Comisiei de monitorizare. Ce documente trebuie intocmite si cu ce periodicitate. Documente minimale privind functionarea comisiei. Erori posibile privind organizarea si functionarea comisiei.
4. Constituirea si asigurarea secretariatului tehnic al Comisiei de monitorizare. Cum poate fi organizat secretariatul tehnic al Comisiei de monitorizare
5. Responsabilitatile conducatorilor entitatilor publice in domeniul controlului intern managerial prevazute in Codul controlului intern managerial aprobat prin OSGG nr. 600/2018.
6. De ce trebuie conducerea entitatii publice sa asigure implementarea unui sistem functional de control intern managerial intr-o entitate publica?
7. Ce modificari au fost aduse machetei programului de dezvoltare. Ce trebuie sa includa un program de dezvoltare si cum se realizeaza, potrivit OSGG 600/2018, planificarea activitatilor pentru implementarea sistemului de control intern managerial in entitate. Model de program pentru dezvoltarea sistemului de control intern managerial. Periodicitatea elaborarii programului de dezvoltare. Exemple de obiective privind dezvoltarea controlului intern managerial.
8. Completarea situatiilor centralizatoare anuale. Exemple si noutati privind completarea acestora.
9. Noua scara de evaluare pe patru trepte a sistemului de control intern managerial. Cand un sistem este acum conform, partial conform, partial conform limitat sau neconform.
10. Elaborarea raportului asupra sistemului de control intern managerial. Modificarile aduse structurii raportului. Importanta raportului ca forma oficiala de asumare a responsabilitatii manageriale de catre conducatorul entitatii publice cu privire la sistemul de control intern managerial.
11. Actiunile necesare pentru autoevaluarea sistemului de control intern managerial. Cine completeaza chestionarul de autoevaluare.
12. Noile intrebari din chestionarul de autoevaluare. Model completat de chestionar de autoevaluare pe OSGG 600/2018. Discutarea fiecarui standard cu privire la probe si documente necesare privind implementarea.
13. Modul de implementare a standardului 1 – Etica si integritatea. Ce este o neregula. Cum se asigura consilierea etica a angajatilor. Activitati pe care trebuie sa le efectueze conducerea entitatii publice pentru a asigura un climat etic in cadrul organizatiilor. Elaborarea procedurilor privind integritatea, valorile etice, evitarea conflictelor de interese, prevenirea si raportarea fraudelor, actelor de coruptie si semnalarea neregulilor.
14. Noutati privind implementarea standardului 2 – Atributii, functii, sarcini. Cum trebuie elaborat corect un regulament de organizare si functionare. De ce trebuie conducatorii compartimentelor entitatii publice sa identifice sarcinile noi si/sau cu un grad de complexitate ridicat ce revin salariatilor si cum le pot asigura sprijin in realizarea acestora.
15. Ce este o functie sensibila si cum este definita in OSGG 600/2018. Ce este factorul de risc si cum sta la baza identificarii functiilor sensibile. Exemple de factori de risc si de functii sensibile. Cum se stabileste o politica adecvata de gestionare a riscurilor asociate functiilor sensibile? De ce trebuie sa fie interesati managerii in identificarea functiilor sensibile?
16. Implementarea standardului 3 – Competenta, performanta. Evaluarea performantelor profesionale ale angajatilor pe baza obiectivelor anuale individuale. Identificarea nevoilor de pregatire profesionala si stabilirea cerintelor de formare profesionala.
17. Implementarea standardului 4 - Structura organizatorica. Realizarea delegarii in sens restrans si in sens larg. Erori privind delegarea. Analizarea periodica a gradului de adaptabilitate a structurii organizatorice la modificarile intervenite in interiorul si/sau exteriorul entitatii publice.
18. Noutati privind implementarea standardului 5 - Obiective. Care sunt noile categorii de obiective ce pot definite intr-o entitate publica.
19. In ce documente se pot consemna obiectivele generale si specifice. Definirea obiectivelor generale si specifice. Tehnici de imbunatatire a obiectivelor pentru a deveni ”SMART”.
20. Exemple de obiective in domeniul resurselor umane, salarizarii, contabilitatii, achizitii etc. Principalele deficienţe si erori posibile in definirea obiectivelor.
21. Stabilirea ipotezelor/premiselor de planificare. Exemple privind definirea ipotezelor/premiselor si reevaluarea obiectivelor. Legatura intre ipoteze/premise si obiective. Diferente intre ipoteze/premise si riscuri. Cum si cand trebuie reevaluate ipotezele.
22. Noutati privind implementarea standardului 6 - Planificarea. Ce categorii de planuri/documente de planificare trebuie elaborate in cadrul unei entitati publice. Planul strategi si planul anual de management. Modele de planuri. Exemplu de plan completat. Erori privind planificarea.
23. Implementarea standardului 7 - Monitorizarea performantelor. Cum se stabilesc indicatorii de performanta. Este obligatorie stabilirea indicatorilor de performanta pentru fiecare activitate? Implementarea unui sistem coerent de monitorizare a performantelor in entitate.
24. Raportarea performantelor. Intocmirea raportarilor anuale privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor si monitorizarea performantelor. Raportul anual de activitate.
25. Aspecte de noutate privind implementarea standardului 8 - Managementul riscului. Ce contine registrul de riscuri al entitatii publice si cum se elaboreaza registrele de riscuri ale compartimentelor de la primul nivel de conducere.
26. Desemnarea responsabililor de risc si atributiile acestora.
27. Ce este un risc semnificativ? Cum se stabileste limita de toleranta la risc?
28. Strategia privind riscul a entitatii. Catalog de riscuri pe domenii cu exemple de riscuri. Cum se verifica daca un enunt reprezinta un risc. De ce este importanta stabilirea cauzelor care pot conduce la aparitia riscului.
29. Evaluarea riscurilor. Tehnici de evaluare a riscurilor. Cum trebuie aleasa scara de evaluare a riscurilor. Gestionarea riscurilor. Planuri pentru implementarea masurilor de gestionare a riscurilor.
30. Elaborarea planului de implementare a masurilor de control. Intocmirea raportarilor anuale privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor si monitorizarea performantelor. Informarea privind desfasurarea procesului de gestionare a riscurilor si monitorizarea performantelor la nivelul entitatii.
31. Noutati privind implementarea standardului 9 - Proceduri. Ce este o procedura documentata si care sunt componentele minimale structurale ale acesteia? De ce este bine sa elaboram proceduri? De ce trebuie sa evitam elaborarea de proceduri care nu sunt aplicate? Cum se elaboreaza practic o procedura. Cat de importanta este diagrama de proces in cadrul unei proceduri.
32. Ce trebuie sa urmareasca secretariatul tehnic la analizarea unei proceduri documentate. Cine semneaza procedurile documentate? Ce include procedura proprie de elaborare a procedurilor documentate.
33. Exemplu practic privind dezvoltarea controlului intern managerial in activitatea de achizitii si cum este sprijinit managerul entitatii publice prin existenta controlului intern.
34. Noutati privind implementarea standardului 10 - Supravegherea. Solutii privind implementarea de catre conducerea entitatii a instrumentelor de supervizare si control privind activitatile organizatiei.
35. Noutati privind implementarea standardului 11 - Continuitatea activitatii. Exemplu de plan de continuitate a activitatii.
36. Noutati privind implementarea standardului 12 - Informarea si comunicarea. Cerinte privind sistemele IT. Cum se stabilesc tipurile de informatii pentru dezvoltarea unui sistem eficient de comunicare pentru indeplinirea sarcinilor.
37. Implementarea standardului 13 - Gestionarea documentelor.
38. Implementarea standardului 14 - Raportarea contabila si financiara.
39. Noutati privind implementarea standardului 15 - Evaluarea sistemului de control intern/managerial. Modalitatea de realizare si etape necesare.
40. Noutati privind implementarea standardului 16 - Auditul intern. Organizarea si functionarea unei functii de audit intern in consens cu cerintele legale.
*La cerere, cursul se poate organiza si in-house.

Mai multe detalii: http://curs.focus-training.ro/noul-cod-al-controlului-intern-managerial-din-entitatile-publice-aprobat-prin-osgg-nr-600-2018/

Pret bilet: 650 Lei

Comenteaza pe Facebook
Icon_eye Nr.vizualizari: 1181

Eveniment postat de organizator

focus training

Adaugat in urma cu 717 zile, 13 Iun. 2018

Adaugat de Focus Training

Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey
Evenimente Create: 28

Alte Evenimente din Bucuresti
curs 3d studio max

Curs 3D Studio Max

Bucuresti, Bucuresti. 25 Mai 2020 - 7 Iun 2020
curs autocad lt

Curs Autocad LT

Bucuresti, Bucuresti. 25 Mai 2020 - 7 Iun 2020
curs profesional autocad 2d si 3d

Curs profesional Autocad 2D si 3D

Bucuresti, Bucuresti. 25 Mai 2020 - 7 Iun 2020
curs adobe illustrator cc

Curs Adobe Illustrator CC

Bucuresti, Bucuresti. 25 Mai 2020 - 7 Iun 2020
  • Ai ceva de zis?

    .