poze inva aturi budiste cu venerabila robina courtin

Învățături budiste cu Venerabila Robina Courtin

Cluj , Cluj-Napoca. Sâmbătă 14 Martie 2020 10:00 - Duminică 15 Martie 2020
Centrul Budist White Mahakala, Str. Tipografiei Nr. 18 Int. 7

Categorii: Conferinte si Seminarii

Numar min/max participanti: 5/50

Curajul de a înfrunta problemele

The lectures will be in English and will include Q&A sessions. Scroll down for English.

"Curajul de a înfrunta problemele"
Învățături budiste cu Ven. ROBINA COURTIN
14-15 martie 2020
Locație: Transylvania College, Aleea Băișoara 2A, Cluj-Napoca
Formular de înscriere: https://forms.gle/f9XntrfCASXBjdsi6


Pe parcursul a două zile, cu stilul său de predare dinamic și presărat cu umor, Ven. Robina Courtin, călugăriță în tradiția budistă tibetană, ne va convinge de faptul că mintea noastră ne oferă uneltele necesare pentru a ne dezvolta puterea emoțională interioară, echilibrul și compasiunea veritabilă.

Prelegerile vor fi în limba engleză (nu oferim traducere) și vor include atât învățături budiste Mahayana, cât și sesiuni aplicative și sesiuni de întrebări și răspunsuri. Evenimentul este deschis tuturor celor interesați să își cunoască mai bine propria minte, din perspectiva budismului, pentru a o folosi în beneficiul lor și al celorlalți. Puteți participa în ambele zile sau doar în una dintre zile. Oricine este binevenit!

ATELIERE:

Sâmbătă | 10:00-18:00 | 14 martie :
CUM SĂ RĂMANEM SĂNĂTOȘI ÎNTR-O LUME NEBUNĂ

Blocaje în trafic, relații dificile acasă, slujbe foarte solicitante sau situația generală a lumii - sunt multe aspecte cărora le permitem să ne afecteze starea interioară. Cum putem, așadar, să scăpam de anxietatea, stresul, reproșurile, vina și depresia cu care ne-am deprins? Cum cultivăm, în locul acestora, curajul de a ne înfrunta problemele? În cadrul învățăturilor dinamice și a sesiunilor de întrebări și răspunsuri, în stilul său aprins, inimitabil, Ven. Robina Courtin va extrage experiențe din propria sa viață zbuciumată pentru a ne explica faptul că mintea ne oferă uneltele necesare pentru a deveni mai înțelepți, mai încrezători și mai fericiți. "Corpul și vorbirea noastră sunt practic un fel de slugi ale minții noastre agitate, așadar, dacă ne controlăm mai întâi energia fizică și verbală, începem să dezvoltăm un pic de disciplină și apoi stimă de sine, deoarece aceste acțiuni ne vor cauza suferință..." - Ven. Robina Courtin

Duminică | 10:00-18:00 | 15 martie:
ACTIVISM ȘI COMPASIUNE

O concepție greșită frecvent întâlnită este faptul că practica spirituală și activismul nu merg mână în mână. De fapt, rezultatul logic al unei practici reușite este acțiunea în beneficiul altora - este o consecință firească. O pasăre are nevoie de două aripi, spune Buddha: înțelepciune și compasiune. Aripa înțelepciunii este munca pe care o depunem cu propria noastră minte, înțelegerea propriei suferințe și a cauzelor acesteia - karma și credințele iraționale - și trăirea unei vieți ghidate de disciplină, cunoaștere de sine și responsabilitate. Acest lucru generează mulțumire, încredere și compasiune, pentru că acum înțelegem că toți suntem în aceeași situație, toți suferim. Acțiunile noastre, activismul - fie că ajutam un vecin sau prevenim distrugerea planetei - de acum au ca fundament înțelepciunea. Devenim optimiști și încrezători în faptul că fiecare acțiune măruntă contează și dobândim curajul de a nu renunța niciodată, indiferent cât este de dificil.

DESPRE VENERABILA ROBINA COURTIN

Venerabila Robina Courtin este călugăriță în tradiția budistă tibetană Gelugpa de aproape 40 de ani și și-a dedicat întreaga viață ajutorării semenilor săi. Fiind un spirit rebel și justițiar, în tinerețe a fost o ferventă activistă feministă, a luptat pentru drepturile activiștilor negri încarcerați și pentru diverse cauze politice. Și-a găsit chemarea spirituală în 1976, urmând un curs de meditație oferit de doi lama tibetani și în 1978 s-a călugărit la Dharamsala. De atunci a lucrat pentru Fundația pentru Păstrarea Tradiției Mahayana (FPMT), înființată de Lama Thubten Yeshe si Lama Zopa Rinpoche sub patronajul spiritual al Sfintiei Sale Dalai Lama. A fost editor-șef al Wisdom Publications, o faimoasă editură budistă și al Mandala Magazine, o revistă budistă internațională, de unde a plecat pentru a se implica în proiectul Liberation Prison. În cadrul acestuia a predat budismul unui număr mare de deținuți, dintre care unii condamnați pe viață sau chiar la moarte, dăruindu-le acestor oameni disperați compasiunea, energia și devotamentul său față de Dharma (învățăturile budiste). Experiențele zguduitoare pe care le-a avut lucrând cu aceștia sunt documentate în filmele “Chasing Buddha” și “Key to Freedom”.

Puteți viziona prelegerile anterioare susținute la Cluj aici: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXwbxtntVV8LBdl9xawHHIJem7JkgY5EM Pentru mai multe informații despre Ven. Robina Courtin consultați site-ul: www.robinacourtin.com

LOCAȚIE

Transylvania College, Aleea Băișoara 2A (sala mare), Cluj-Napoca
Vă rugăm să ajungeți cu cel puțin 15 minute înainte de începerea evenimentului.

PROGRAM

S MBĂTĂ 14 martie:
10.00 Învățături
11:30 Pauză
11:45 Învățături
13:00 Pauza de prânz (nu se oferă prânzul la locație)
15:00 Învățături
16:30 Pauză
16:45 - 18:00 Învățături

DUMINICĂ 15 martie:
10.00 Învățături
11:30 Pauză
11:45 Învățături
13:00 Pauza de prânz (nu se oferă prânzul la locație)
15:00 Învățături
16:30 Pauză
16:45 - 18:00 Învățături

În pauze veți avea la dispoziție ceai și gustări. Vă încurajăm să vă aduceți masa de prânz cu voi și să mâncăm împreună. De asemenea, pentru a fi mai prietenoși cu mediul înconjurător, puteți să vă aduceți propria cană pentru servirea ceaiului.

REZERVĂRI ȘI PREȚURI

>> Donația sugerată este de 60 RON/zi (sau 50 RON/zi pentru Membrii). Făcând această donație sprijiniți CENTRUL BUDIST "WHITE MAHAKALA" (FPMT Study Group) să acopere costurile evenimentului și să creeze condițiile pentru ca învățăturile să fie accesibile.
>> Rezervarea locului nu este obligatorie, însă nu vă putem garanta un loc dacă ajungeți direct la eveniment. Avem 50 de locuri disponibile.
>> Vă puteți rezerva locul completând următorul formular, care conține și modalitățile de plată: https://forms.gle/f9XntrfCASXBjdsi6. Confirmarea locului se face doar după plata donației sugerate.

*** O brosura cu învățături ale Venerabilei Robina va putea fi achiziționata la fața locului contra unei donații sugerate de 15 RON. Anunțați-ne, vă rugăm, dacă doriți cursul în format electronic.


Misiunea Centrului Budist White Mahakala este susținerea și promovarea principiilor etice, filosofice și psihologice budiste, oferirea unor oportunități de educație spirituală bazată pe învățături autentice budiste, implementarea și susținerea unor activități în scopul dezvoltării comunitare, a mediului social și a celui înconjurător.

Acest eveniment este organizat cu sprijinul generos al Transylvania College si Perfect Stay Accommodation
WEEKEND RETREAT with Venerable Robina Courtin
14-15 March 2020
Location: Transylvania College, Aleea Băișoara 2A, Cluj-Napoca
Registration form: https://forms.gle/f9XntrfCASXBjdsi6

Through her dynamic and often humorous teaching style, Ven. Robina Courtin will explain during this weekend retreat how the mind offers tools that enable us to develop emotional inner strength, balance and genuine compassion.

The teachings will be fully in English (no translation is being offered) and will include both Mahayana buddhist teachings, as well as Q&A and applied sessions. The event is open to anyone interested in better knowing their mind from a buddhist perspective, in order to be able to use it for their own benefit, as well as others'. You can attend both days or only one day. Everyone is welcome!

THE WORKSHOPS

SATURDAY | 10:00-18:00 | MARCH 14th: STAYING SANE IN A CRAZY WORLD

Whether it's traffic jams, strained relationships at home, highly demanding jobs, or the overall state of global affairs, there’s a lot “out there” that we allow to affect our personal inner worlds. So how do we shed our habitual anxiety, stress, blame, guilt, and depression? How do we instead cultivate bravery in the face of our problems? Through dynamic teachings and Q&A, the inimitably fiery Ven. Robina Courtin will draw on experiences from her own crazy life to explain how the mind offers tools that enable us to grow more wise, confident, and joyful. "Our body and speech basically are like the servants of our crazy mind, so by first harnessing our physical and verbal energy, we start to develop some discipline and then some self-respect because these actions will cause us suffering..." - Ven. Robina Courtin


SUNDAY | 10:00-18:00 | MARCH 15th: COMPASSIONATE ACTIVISM

It’s a commonly held misconception that spiritual practice and activism conflict. In fact, the logical consequence of successful practice is action for the sake of others; it just naturally follows. A bird needs two wings, Buddha says: wisdom and compassion. The wisdom wing is the work we do on our own minds, the realization of our own suffering and its causes — karma and delusions — and living a life of discipline, self-awareness, and accountability. This brings contentment, confidence, and compassion, because now we realise we’re all in the same boat, we’re all suffering. Our actions, our activism — helping our next-door neighbour or helping stop the destruction of the planet — is now grounded in wisdom.This brings optimism and confidence that every small action counts and the courage to never give up, no matter how difficult it is.

VENERABLE ROBINA
Ordained since the late 1970s, Ven. Robina has worked full time since then for Lama Thubten Yeshe and Lama Zopa Rinpoche’s FPMT. Over the years she has served as editorial director of Wisdom Publications, editor of Mandala Magazine, executive director of Liberation Prison Project, and as a touring teacher of Buddhism. Her life and work with prisoners have been featured in the documentary films Chasing Buddha and Key to Freedom.

Find out more here, and watch/listen to previous teachings in Cluj Napoca here: https://www.youtube.com/playlist?list=PLXwbxtntVV8LBdl9xawHHIJem7JkgY5EM

The lectures will be in English and will include Q&A sessions. For more information on Ven. Robina Courtin visit the site: www.robinacourtin.com


THE VENUE
Transylvania College, Aleea Băișoara 2A, Cluj-Napoca
Please come to the location with 15 minutes before the event starts.

PROGRAM

SATURDAY March 14th
10.00 Teachings
11:30 Break
11:45 Teachings
13:00 Lunch (there is no lunch available at the location)
15:00 Teachings
16:30 Break
16:45 - 18:00 Teachings

SUNDAY March 15th
10.00 Teachings
11:30 Break
11:45 Teachings
13:00 Lunch (there is no lunch available at the location)
15:00 Teachings
16:30 Break
16:45 - 18:00 Teachings

We will have tea & snacks available during the breaks. You can bring your own food so that we can all have lunch together at the locations. Also, in order to be more eco-friendly, you can bring your own tea cup, if you wish to.

BOOKING AND PRICES

>>The suggested Donation is 60 RON/day (or 50 RON/day for Members). With this donation you will help "White Mahakala" Buddhist Centre to sustain to the cost of the event and create the conditions for the teachings to be available.
>>Booking is not mandatory but we cannot guarantee a seat on a last minute basis. We have a number of 50 seats left.
>>You can book your seat by filling this form which contains the paying methods: https://forms.gle/f9XntrfCASXBjdsi6. Your seat will be booked only after the suggested donation was paid.

*** A booklet with Teachings of Ven. Robina will be available at the location for a suggested donation of 15 RON. Please let us know if you would like to receive the booklet in PDF format.

We welcome you all of any faith or background! Our policy is to never turn anyone away if they can't afford it, so if the suggested donation is too much for you, please contact us.

This event is organized with the kind support of:
Transylvania College si Perfect Stay Accommodation

ALTE DETALII
- Evenimentul va fi in limba engleza
- Nu vrem ca banii sa fie un obstacol pentru cei care doresc sa participe la evenimente. In cazul in care intampinati dificultati financiare va rugam scrieti-ne la adresa centrulmahakala@gmail.com si vom gasi cu siguranta o solutie.
- Puteti veni si direct la evenimente insa nu va garantam un loc, daca nu il rezervati si achitati in prealabil prin intermediul formularelor de inscriere. Locurile sunt limitate si vor fi atribuite cu prioritate celor care si-au rezervat locul in prealabil.

Intrarea este liberă în limita locurilor disponibile!
Donațiile sugerate sunt o formă prin care puteți să ne ajutați să acoperim costurile acestei vizite și să organizăm evenimente similare în viitor.
Donatie sugerata: 60lei

Toate prelegerile vor fi în limba engleza (incluzând sesiuni de întrebări și răspunsuri) și, din motive organizatorice, necesită INSCRIERE pe linkul din evenimentul de Facebook.

Puteți afla mai multe despre noi și evenimentele noastre pe paginile noastre de Facebook:
https://www.facebook.com/groups/whitemahakala/
https://www.facebook.com/centrulmahakala/
și pe site-ul nostru: www.whitemahakala.ro.
Email: centrulmahakala@gmail.com
Telefon: 0740124315

Oricine este binevenit sa ni se alature!

Mai multe detalii: https://www.facebook.com/events/585507805621973/

Pret bilet: 60 Lei

Comenteaza pe Facebook
Icon_eye Nr.vizualizari: 251
elena grec

Adaugat in urma cu 232 zile, 01 Feb. 2020

Adaugat de elenagrec18

Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey
Evenimente Create: 20

Alte Evenimente din Cluj-Napoca
vacanta israel septembrie 2020

Vacanta Israel septembrie 2020

Cluj, Cluj-Napoca. 17 Sep 2020 - 22 Sep 2020
vacanta in japonia noiembrie 2020 sarbatoarea toamnei

Vacanta in Japonia noiembrie 2020 –Sarbatoarea toamnei

Cluj, Cluj-Napoca. 16 Nov 2020 - 16 Nov 2020
israel 17 22 septembrie 2020 o vacanta de vis

Israel 17-22 Septembrie 2020- O vacanta de vis

Cluj, Cluj-Napoca. 17 Sep 2020 - 22 Sep 2020
vacanta pentru singles israel 22 27octombrie vacanta ta de vis

Vacanta pentru Singles -Israel 22-27Octombrie- vacanta ta de vis!

Cluj, Cluj-Napoca. 22 Oct 2020 - 27 Oct 2020
  • Ai ceva de zis?

    .