poze managementul proiectelor privire speciala asupra contractelor de

MANAGEMENTUL PROIECTELOR. PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA CONTRACTELOR DE

Iasi , Iasi. Vineri 29 Mai 2015 15:00 - Duminică 31 Mai 2015

Categorii: Conferinte si Seminarii

LECTOR INVITAT •• Paul IONIȚĂ •• Arhitect, formator, expertiză de peste 20 de ani in domeniile: construcții, investiții, proiectare, achiziții publice, management. CURS AUTORIZAT A.N.C. (AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI) IN URMA EVALUĂRII SE OBȚINE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupația „Manager Proiect”, Cod COR 242 101, recunoscut de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării Științific

1. PREZENTARE GENERALĂ FIDIC:
1.1. Prezentare generală FIDIC (Federația Internațională a Inginerilor Consultanți) și a principiilor generale ale condițiilor contractuale de tip FIDIC;
1.2. Stabilirea locului și rolului condițiilor contractuale FIDIC in fluxul de derulare a unei investiții publice (fluxul; fundamentare – proiectare – aprobare proiect – aprobare investiție – achiziție lucrări – derulare lucrări – recepție – mentenanță);
1.3. Stabilirea locului și rolului condițiilor contractuale FIDIC in ciclurile Managementului de Proiect PCM (programare – identificare – formulare – finanțare – implementare – evaluare ex-post);
1.4. Paralela intre condițiile contractuale FIDIC și prevederile legislației specifice românesti: – Ordonanța 34/2006 – Documentația de atribuire – Secțiunea IV – Modelul de contract; – Manualul responsabilului tehnic cu execuția (șeful de șantier); – Manualul dirigintelui de șantier; – HG 273/2004 – recepția lucrărilor; – Cartea tehnică a construcției; – Mentenanța și postutilizarea.
1.5. Scurta prezentare a OG 34/2006: – Principiile care stau la baza atribuirii contractelor; – Principalele tipuri de proceduri; – Criteriile de calificare si selecție – exemple; Criteriile de atribuire; – Tipurile de contract (Contractul de furnizare, Contractul de servicii, Contractul de lucrări, contractele combinate); – Tipurile de contracte de lucrări – Contractul de lucrări /Contractul de lucrări cu proiectare inclusă/Contractul la cheie (Ordinul ANRMAP 1084); – Intocmirea documentației de atribuire (procedurile; cererea de oferte, licitație deschisă, concursul de soluții, dialogul competitiv) – exemple practice pentru atribuirea unui contract de lucrări, cu discutarea urmatoarelor elemente: caietul de sarcini, clauze contractuale obligatorii si formulare; – Contestații cu privire la modalitatea de incheiere a contractului de lucrări.
1.6. Evoluția condițiilor contractuale FIDIC in legislația româna (ORDIN MEF/MT/MDLPL Nr. 915/465/415 din 25 martie 2008, OrdinulMEF/MT/MDLPL nr. 1059/555/306 din 2009).

2. ELEMENTE GENERALE DE MANAGEMENT DE PROIECT:
2.1. Conceptul general de proiect – Documentațiile tehnico-economice ca parte componentă a proiectului;
2.2. Proiect/Organizație – proiectul in cadrul organizației;
2.3. Ierarhizarea proiectelor (Politici – Programe – Proiecte – Componente);
2.4. Tipuri de proiecte;
2.5. Ciclurile de viață ale proiectului – PCM (detalierea fundamentării componentelor fiecărei etape din PCM): – programare; – identificare; – formulare + evaluare ex-ante; – finanțare; – implementare; – audit. (exemplificări practice)
2.6. Uneltele de bază ale PM: – Matricea Cadru Logic (Logical Framework): analiza necesităților – analiza obiectivelor – analiza problemelor – analiza stakeholderilor – analiza strategiilor – definirea scopurilor – definirea activităților – planificarea resurselor – definirea indicatorilor (SMART) – stabilirea mijloacelor de măsurare. (metode de elaborare; arborele problemelor – arborele obiectivelor, exemple practice) – Graficul Gantt; – Bugetul proiectului (metode de evaluare si bugetare/tipuri de cheltuieli).
2.7. Managementul riscurilor;
2.8. Managementul echipei de proiect;
2.9. Managementul comunicării in cadrul proiectului;
2.10. Managementul calității proiectului.

3. PREZENTAREA PRINCIPALELOR CĂRTI FIDIC:
3.1. Tipuri de contracte FIDIC;
3.2. Paralela intre Condițiile contractuale; FIDIC Roșu, FIDIC Galben, FIDIC Argintiu;
3.3. Atribuțiile principale ale „INGINERULUI FIDIC” (paralela cu legislația româna – Dirigintele de șantier);
3.4. Atribuțiile principale ale ANTREPRENORULUI (paralela cu legislația româna – Responsabilul tehnic cu execuția);
3.5. Atribuțiile principale ale BENEFICIARULUI (paralela cu legislația româna – Autoritatea contractantă);
3.6. Documentele șantierului – ordinele de variație (paralela cu legislația româna – procesele verbale de modificări, procesele verbale de lucrări ascunse, procesele verbale de lucrări suplimentare, dispozițiile de șantier, NR-urile, NCS-urile);
3.7. Decontarea lucrărilor – plățile pe cantități de lucrări – FIDIC Roșu/plățile forfetare – FIDIC Galben și Argintiu (paralela cu legislația româna – avansurile, situațiile de lucrări, atașamentele, posmăsurătorile, cererea finală de plată, situația cumulată de lucrări, plățile forfetare, probele funcționale);
3.8. Recepția lucrărilor (paralela cu legislația română – recepția la terminarea lucrărilor, recepția finală, perioada de notificare a defectelor, perioada de garanție);
3.9. Evenimente care pot genera „Revendicări (claim-uri)” din partea Antreprenorilor;
3.10. Metode de abordare a „Revendicărilor” astfel incât acestea să nu se transforme in „Dispute”;
3.11. Diferențele specifice cărților FIDIC – Comisiile de judecare a litigiilor: – Tipuri de „Revendicări” care pot conduce la „Dispute”; – Managementul supervizării – modul „diplomatic” de soluționare a „Disputelor”; – Cadrul instituțional de soluționare a disputelor; costuri.

4. STUDII DE CAZ FIDIC
4.1. Analiza a 10 cazuri reale FIDIC;
4.2. Analiza modului de soluționare a litigiilor FIDIC;
4.3. Discuții libere și soluții la problemele ridicate de participanți.

Mai multe detalii: http://www.proiect-contaplus.ro/managementul-proiectelor-privire-speciala-asupra-contractelor-de-lucrari-si-fidic-13/

Pret bilet: 900 Lei

Comenteaza pe Facebook
Icon_eye Nr.vizualizari: 788
Cuvinte cheie: eveniment , Evenimente Iasi

Eveniment postat de organizator

proiect contaplus

Adaugat in urma cu 2026 zile, 04 Apr. 2015

Adaugat de proiect_contaplus

Star_bg_grey Star_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey
Evenimente Create: 378

  • Ai ceva de zis?

    .