poze noile norme privind exercitarea activitatii de audit public inter

NOILE NORME PRIVIND EXERCITAREA ACTIVITATII DE AUDIT PUBLIC INTER

Prahova , Sinaia. Vineri 28 Noiembrie 2014 16:00 - Duminică 30 Noiembrie 2014

Categorii: Conferinte si Seminarii

LECTOR INVITAT •• Dragos NICULAE •• Specialist in audit si control CURS AUTORIZAT A.N.C. (AUTORITATEA NATIONALA PENTRU CALIFICARI) IN URMA EVALUARII SE OBTINE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupatia „Auditor intern in sectorul public”, Cod COR 241 306, recunoscut de catre Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice si Ministerul Educatiei Nationale.

TEMATICA ABORDATA (fara a se limita la aceasta) I. NOI MODIFICARI LEGISLATIVE IN AUDITUL PUBLIC INTERN: 1. NORMELE DE CALIFICARE ale auditului public intern. Noutati legislative privind: 1.1. Misiunea, competentele si responsabilitatile auditului intern; 1.2. Independenta si obiectivitatea; 1.3. Numirea, respectiv destituirea sefului compartimentului de audit public intern; 1.4. Numirea, respectiv revocarea auditorilor interni; 1.5. Competenta si constiinta profesionala; 1.6. Evaluarea calitatii activitatii de audit public intern; 1.7. Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern. 2. NORMELE DE FUNCTIONARE a auditului public intern. Noutati legislative privind: 2.1. Planificarea activitatii de audit public intern. Aplicatii practice; 2.2. Gestiunea resurselor umane; 2.3. Evaluarea procesului de guvernanta; 2.4. Misiunea de audit intern de asigurare. Tipologie. Misiunile de audit de regularitate, Misiunile de audit al performantei, Misiunea de audit de sistem; 2.5. Metodologia generala de derulare a misiunilor de asigurare. Modificari legislative: dosarul permanent, studiul preliminar, noua abordare in stabilirea obiectivelor misiunii de audit si integrarea evaluarii sistemului de control intern managerial, evaluarea initiala a controlului intern, definirea si utilizarea activitatii de testare in colectarea probelor de audit, fisa deidentificare si analiza a problemei. Utilizarea managementului riscului in activitatea de audit intern; 2.6. Structura dosarelor de audit: dosarul de audit public intern, dosarul de lucru; 2.7. Misiunea de audit intern de consiliere. Tipologie. Misiuni de consiliere formalizate, misiuni de consiliere cu caracter informal, misiuni de consiliere pentru situatii exceptionale; 2.8. Metodologia de derulare a misiunilor de consiliere formalizate; 2.9. Misiunea de evaluare a activitatii de audit public intern; 2.10. Derularea misiunii de evaluare a activitatii de audit public intern. II. NORMELE PRIVIND COORDONAREA SI DESFASURAREA PROCESELOR DE ATESTARE NATIONALA SI DE PREGATIRE PROFESIONALA CONTINUA A AUDITORILOR INTERNI DIN SECTORUL PUBLIC SI A PERSOANELOR FIZICE: 1. Obiectul de reglementare. Principii generale. Modalitatea de realizare a atestarii auditorilor interni din sectorul public si a persoanelor fizice; 2. Nominalizarea membrilor si desfasurarea activitatii Comisiei de atestare. Nominalizarea Comisiei de atestare. Desfasurarea activitatii Comisiei de atestare; 3. Obtinerea certificatului de atestare. Cerinte pentru detinerea competentelor, in vederea atestarii. Depunerea documentatiei in vederea atestarii; 4. Eliberarea certificatelor de atestare. Procedura eliberarii certificatelor de atestare. Valabilitatea certificatului de atestare. Mentinerea valabilitatii certificatului de atestare. Suspendarea exercitarii drepturilor conferite de certificatul de atestare. Pierderea valabilitatii certificatului de atestare.
III. MANAGEMENTUL RISCULUI:
1. Necesitatea managementului riscului. Managementul integrat al riscului versus remedierea ulterioara a pagubelor.
2. Definirea procesului de management al riscului. Relatia dintre managementul riscului si controlul intern/managerial.
3. Ce este riscul?
3.1. Cum se formuleaza un risc?
3.2. Intelegerea modului de definire a unui risc.
3.3. Tehnici de identificare a riscurilor.
3.4. Exemple de riscuri din diferite domenii de activitate.
4. Terminologia specifica utilizata in managementul riscului:
4.1. Explicare si exemplificare;
4.2. Intelegerea conceptelor de:
- Risc inerent;
- Risc rezidual;
- Apetit si toleranta la risc;
- Impact si probabilitate.
5. Organizarea procesului de management al riscului intr-o entitate publica. Documente necesare si abordari posibile.
6. Modele internationale privind managementul riscului. Prezentare generala a:
- COSO I;
- COSO ERM (Enterprise Risk Management);
- COSO 2013;
- SR ISO 31000/2010.
7. Prevederi normative privind implementarea managementului riscului. Discutarea prevederilor cadrului normativ aplicabil si
modul lor de interpretare.
8. Conceptul de toleranta la risc:
8.1. Importanta tolerantei la risc;
8.2. Stabilirea tolerantei la risc;
8.3. Exemple din difereite domenii de activitate.
9. Aplicarea etapelor procesului de management al riscului:
_ Identificarea riscului;
_ Analiza riscului;
_ Stabilirea tolerantei la risc;
_ Raspunsul la risc;
_ Monitorizarea procesului de management al riscului.
10. Analiza riscului:
10.1. Importanta stabilirii cauzelor si surselor de risc;
10.2. Evaluarea riscului;
10.3. Stabilirea scarii de evaluare a probabilitatii si impactului;
10.4. Erori posibile.
11. Rationamentul folosit la evaluarea probabilitatii si impactului:
11.1. Modalitati de reducere a subiectivitatii;
11.2. Consecintele materializarii riscului.
12. Prioritizarea si reprezentarea riscurilor:
_ Metoda grafica;
_ Harta riscurilor;
_ Metoda tabelara.
13. Raspunsul la risc (Gestionarea riscului):
13.1. Tipuri de raspuns la risc;
13.2. Tehnica de stabilire a raspunsului la risc;
13.3. Exemple.
14. Elaborarea registrului riscului si a planurilor de actiune.
15. Monitorizarea procesului de management al riscului:
15.1. Aspecte urmarite in evaluarea si auditarea procesului de management al riscului;
15.2. Scara de evaluare.
16. Principalele deficiente si erori posibile in implementarea Standardului 11 – Managementul riscului sau a unui proces
functional de management al riscului.
17. Exemple de erori in formularea, evaluarea si gestionarea riscurilor, precum si modul de corectare.
IV. DEZBATERI

Mai multe detalii: http://www.proiect-contaplus.ro/noile-norme-privind-exercitarea-activitatii-de-audit-public-intern-h-g-10862013/

Pret bilet: 900 Lei

Comenteaza pe Facebook
Icon_eye Nr.vizualizari: 565

Eveniment postat de organizator

proiect contaplus

Adaugat in urma cu 2174 zile, 15 Oct. 2014

Adaugat de proiect_contaplus

Star_bg_grey Star_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey
Evenimente Create: 378

  • Ai ceva de zis?

    .