poze managementul performantei in administratia publica

MANAGEMENTUL PERFORMANŢEI ÎN ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ

Tulcea , Crişan - Delta Dunării. Joi 5 Iunie 2014 16:00 - Duminică 8 Iunie 2014
Danube Delta Resort Crişan

Categorii: Conferinte si Seminarii , Alte Evenimente

Evenimentul se adresează specialiştilor care lucrează în administraţia publică şi doresc să îmbunătăţească performanţa lor şi a echipelor pe care le gestionează. Temele prezentate sunt susţinute de experţi din cadrul Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi profesori doctor din cadrul Academiei de Studii Economice Bucureşti

Seminarul este conceput intr-o manieră eminamente interactivă punând accent pe domeniile cheie ce asigurp succesul unui profesionist de top din administraţia publică.

Subiecte abordate:
Administraţia publică – premise pentru eficienţa guvernării la nivel local
Autonomia locală, descentralizarea şi deconcentrarea administrativă
Autorităţi şi instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale. Rolul Guvernului şi al ministerelor în cadrul administraţiei publice centrale de specialitate; Instituţia prefectului; Tipuri de autorităţi ale administraţiei publice locale; Alte instituţii deconcentrate relevante
Sistemul administrativ – teritorial românesc. Unităţile administrativ – teritoriale; Delimitări conceptuale; Tipurile de competenţe şi capacitatea administrativă a autorităţilor locale/ UAT-urilor
Capacitatea financiară a unităţilor administrativ-teritoriale
Resursele financiare ale UAT-urilor; Procesul de echilibrare a bugetelor locale
Relaţii interinstituţionale. Atribuţiile de reprezentare ale primarului şi ale Preşedintelui Consiliului Judeţean; Relaţiile dintre prefect şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice locale
Responsabilităţi – performanţe şi limite. Responsabilităţile autorităţilor administraţiei publice în furnizareaserviciilor comunitare de utilităţi publice (alimentare cu apă, salubrizare, iluminat public, etc); Indicatori de performanţă; Strategia de dezvoltare locală

Management public – dezvoltare şi finanţări europene
Management public şi dezvoltarea comunităţii. Organizaţii; Specificul sectorului public; Rolul managementului; Evoluţia managementului public; Definiţii; Principii; Planificarea strategică; Analiza PEST; Analiza SWOT; Obiective strategice şi obiective operaţionale; Strategie; Planul de acţiuni; Alocarea resurselor; Evaluare
Dezvoltarea durabilă în Uniunea Europeană. Obiective – cheie ale dezvoltării durabile la nivel european; Viziunea europeană 2050; Obiectivele 2020
Promovarea egalităţii de şanse. Principalele direcţii ale egalităţii de şanse la nivel european – egalitatea de gen, egalitatea de tratament faţă de persoanele cu dizabilităţi, egalitatea de tratament faţă de persoanele de etnie rromă; Discriminarea; Tipuri de discriminare; Documente internaţionale şi europene în materia drepturilor omului
Politici şi finanţări publice europene
Politici şi programe europene, tipuri de fonduri disponibile; Programe în sistem de management centralizat şi de management descentralizat la nivel european; Surse de informare şi baze de date; Fondurile structurale şi Fondul de Coeziune, regulamentele în baza cărora funcţionează, Parteneriatele; planul Naţional de Dezvoltare al României 2007 -2013; Cadrul naţional Strategic de Referinţă 2007 – 2013; Programele Operaţionale Sectoriale; Programele de Cooperare Teritorială; Strategia UE 2020; Iniţiativele emblematice
Proiecte – managementul proiectelor
Etapele Project Cycle Management; tipuri de cereri de finanţare; elemente de completare a cererii de finanţare; Eligibilitate şi selecţie

Achiziţii publice
Aspecte generale privind achiziiile publice. Actori instituţionali relevanţi, definiţii legislativerelevante; Planul Anual de Achiziţii (PAP); Pragurile valorice aplicabile contractelor de achiziţie publică: praguri valorice europene stabilite prin Regulamentul nr 1251/2011; Praguri valorice naţioanle stabilite pentru cererea de oferte şi atribuirea directă
Estimarea valorii contractelor de achiziţie publică
Tipuri de proceduri de atribuire. Cazuri de aplicare
Reguli de elaborare a documentaţiei de atribuire
Derularea procedurii de atribuire
Competenţa şi căile de atac exercitate în cadrul procedurilor de atribuire
Achiziţiile publice ecologice
Importanţa achiziţiilor publice ecologice; costul real al unui produs – ciclul de viaţă al produsului; Orientări şi reglementărieuropene privind achiziţiile publice ecologice – Europa 2020; Exemple europene şi româneşti de bună-practică
Importanţa achiziţiilor publice în contextul accesării fondurilor europene. Nereguli şi fraude în contextul accesării, utilizării şi absorbţiei fondurilor europene; Corecţiile financiare aplicate pentru nerespectarea normelor în materia achiziţiilor publice în cadrul contractelor (co)finanţate din fonduri europene, conform legislaţiei europene şi româneşti în vigoare: a se vedea OUG 66/2011 şi HG 875/2011; Exerciţii şi speţe

Ajutorul de stat
Cadrul legislativ european şi naţional; Definiţia ajutorului de stat; Tipuri de ajutor de stat; Scheme de ajutor de stat ăn contextul accesării, utilizării şi absorbţiei fonsurilor europene; Rguli de cumul; Aprobarea, monitorizarea şi controlul ajutorului de stat – instituţii europene şi naţionale ce au competenţe în domeniu – Comisia Europeană, Consiliul Concurenţei; Consecinţele nerespectării regulilor în domeniul ajutorului de stat.

Studii de caz. Sesiune de întrebări şi răspunsuri

Evenimentul beneficiază de o politică de discount specială:
2 persoane - 10% discount/persoană
3 persoane - 15% discount/persoană

Discounturile se aplică la taxa de instruire şi sunt valabile dacă înscrierea şi plata se fac până la data de 29.05.2014. După această dată nu se mai aplică discounturile menţionate anterior.

Pentru înscrieri, vă rugăm să ne contactaţi la numerele de telefon 0244 575 342, 0244 575 344, 0736 619 767 sau pe adresa de e-mail perfectionare@okservice.ro

Mai multe detalii: http://www.okservice.ro/national/ro/fisa-managementul-performantei-in-administratia-publica-283.html

Pret bilet: 900 Lei

Comenteaza pe Facebook
Icon_eye Nr.vizualizari: 671

Eveniment postat de organizator

okservicecorporation

Adaugat in urma cu 2205 zile, 12 Mai. 2014

Adaugat de OKServiceCorporation

Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey
Evenimente Create: 39

  • Ai ceva de zis?

    .