poze achizi iile publice in romania

ACHIZIȚIILE PUBLICE ÎN ROMÂNIA

Arges , Pitesti. Vineri 24 Aprilie 2015 15:00 - Duminică 26 Aprilie 2015

Categorii: Conferinte si Seminarii

LECTOR INVITAT •• Conf. univ. dr. Corneliu BURADA •• Expert achiziții publice CURS AUTORIZAT A.N.C. (AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU CALIFICĂRI) ÎN URMA EVALUĂRII SE OBȚINE CERTIFICAT DE ABSOLVIRE pentru ocupația „Expert achiziții publice”, Cod COR 214 946, recunoscut de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

I. NOUȚAȚI LEGISLATIVE ÎN DOMENIUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE.
II.CREȘTEREA PRAGURILOR VALORICE OPERATĂ DE UN REGULAMENT EUROPEAN DIRECT APLICABIL ÎN ROMÂNIA:
Modul de aplicare al pragurilor pentru autoritățile contractante, entitațile economice care activează în domeniile relevante și beneficiarii de fonduri europene care nu sunt autorități contractante.
III. ABORDĂRI TEORETICE SI PRACTICE PRIVIND MANAGEMENTUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE:
1. Planificarea achizițiilor publice – etapă importantă in derularea contractelor de achiziție publică.
2. Implicațiile Studiilor de fezabilitate (SF) și a Proiectelor tehnice (PT) pentru întocmirea Caietelor de sarcini, la procedurile pentru atribuirea contractelor de lucrări.
3. Rolul si locul cheltuielilor „diverse și neprevăzute” cuprinse în Devizul general de lucrări, pentru derularea cu succes a contractelor de lucrări.
4. Jurisprudența naționala și europeană cu privire la interpretarea sintagmei de „imprevizibilitate”, în aplicarea procedurii de negociere fără publicarea prealabila a unui anunț de participare: corelații intre imprevizibilitate, note de renunțare, note de consumuri suplimentare și nevoia de schimbare a soluției tehnice inițiale în desfasurarea contractelor de lucrări.
IV. ELEMENTE NEVRALGICE ÎN PROCESUL DE ACHIZIȚIE PUBLICĂ:
1. Managementul riscurilor în achizițiile publice: riscuri identificate în planificarea achizițiilor publice, în cadrul procedurii de atribuire si în derularea contractelor de achiziții publice;
2. Rolul ANRMAP (monitorizare). Aplicarea sancțiunilor;
3. Rolul UCVAP – Contribuția UCVAP la buna derulare a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziție publică – scop preventiv, corectarea erorilor în timp real, criterii, norme. Rolul observatorilor UCVAP și asumarea răspunderii autorității contractante;
4. Rolul CNSC. Contestațiile. Situații practice. Mod de soluționare. Sancțiuni.
5. Rolul Autorităților de Management.
V. DERULAREA ACHIZIȚIILOR PUBLICE ÎN CADRUL PROIECTELOR EUROPENE:
1. Achizițiile efectuate de beneficiarii publici/privați de fonduri europene. Particularitați;
2. Rolul autorităților de management: Ministerul Fondurilor Europene (MFE), Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP) și Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR);
3. Nereguli și fraude, abateri și infracțiuni;
4. Răspunderea pentru corecțiile financiare aplicate în cadrul proiectelor cofinanțate din fonduri europene din cauza achizițiilor publice derulate in mod defectuos.
VI. DEZBATERI

Mai multe detalii: http://www.proiect-contaplus.ro/achizitii-publice-2/

Pret bilet: 800 Lei

Comenteaza pe Facebook
Icon_eye Nr.vizualizari: 440

Eveniment postat de organizator

proiect contaplus

Adaugat in urma cu 1889 zile, 04 Apr. 2015

Adaugat de proiect_contaplus

Star_bg_grey Star_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey Star-half_bg_grey
Evenimente Create: 378

  • Ai ceva de zis?

    .