SECTIUNEA 1. PREVEDERI GENERALE


Chestionarul concurs VinSiEu.ro (denumit in continuare Concursul) este organizat si desfasurat de S.C. Neobyte Solutions SRL, cu sediul social in Str. Balogh Istvan nr 17, Oradea, denumita in continuare Organizatorul.

1.1 Concursul se va derula in conformitate cu prezentul regulament care este obligatoriu pentru toti participantii.
1.2 Regulamentul concursului este intocmit si va fi adus la cunostinta publicului conform legislatiei aplicabile in Romania, fiind disponibil incepand cu data de 22 februarie 2010 pe site-ul www.vinsieu.ro
1.3 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament oficial, urmand ca modificarile sa intre in vigoare dupa afisarea pe site-ul www.vinsieu.ro
1.4 Concursul are ca scop studierea parerilor participantilor cu privire la site-ul VinSiEu.ro.

SECTIUNEA 2. DURATA CONCURSULUI


2.1. Concursul se desfasoara in perioada 22 februarie - 22 martie 2010.


SECTIUNEA 3. DREPTUL DE PARTICIPARE


3.1. La acest Concurs poate participa orice persoana fizica cu domiciliul in Romania, cu varsta de minim 18 ani, care a completat datele de inscriere puse la dispozitia tuturor participantilor pe site-ul www.vinsieu.ro. Persoanele care nu au implinit 18 ani, pot participa la concurs, dar premiile vor fi doar produse care nu contin alcool.
3.2. Nu pot participa angajatii Organizatorului, subcontractorilor si imputernicitii Organizatorului, implicati in organizarea si derularea acestui Concurs
3.3. Participarea la Concurs implica acceptarea integrala si neechivoca a prezentului Regulament.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CONCURSULUI


4.1. Concursul este un element de studiu care da posibilitatea participantilor selectati conform prevederilor pct. 4.5., sa obtina 10 doze de bere marca Tuborg sau 5 litri de suc marca Tymbark.
4.2. Participantii vor raspunde potrivit parerilor proprii intrebarile postate pe site prin completarea sau bifarea campurilor corespunzatoare.
4.3. Participantii se pot inscrie si pot raspunde o singura data la intrebari.
4.4. Un numar de 30 de persoane care au raspuns la intrebare vor castiga 10 doze de bere marca Tuborg sau 5 litri de suc marca Tymbark.
4.5. Castigatorii vor fi desemnati pe baza unui algoritm astfel: numarul total de participanti va fi impartit la 30 de intervale egale, iar primul numar ale fiecarui interval astfel obtinut va fi desemnat castigator.
4.6. Castigatorii vor fi stabiliti in data de 22 martie 2010, detaliile despre rezultatele concursului vor fi disponibile pe site-ul www.vinsieu.ro in data de 23 martie 2010.
4.7. Fiecare participant este personal raspunzator pentru declararea varstei legale.

SECTIUNEA 5. PREMIILE


5.1. In masura indeplinirii conditiilor sus-mentionate, Participantii pot castiga, prin aplicarea algoritmului descris la pct. 4.5.
5.2. Procedura de acordare a premiului si validare a castigatorilor este prezentata la Sectiunea 4 din prezentul Regulament.
5.3. Premiile care nu vor putea fi livrate castigatorilor din motive independente de Organizator pana la data de 1 august 2010 nu vor mai fi datorate de Organizator.
5.4. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte premii si nici nu se poate acorda contravaloarea acestora acestora in bani.

SECTIUNEA 6. ACORDAREA PREMIULUI SI VALIDAREA CASTIGATORULUI


6.1. La finalul duratei Concursului, organizatorul va centraliza toate raspunsurile si va aplica algoritmul prezentat la 4.5.
6.2. In urma desemnarii Castigatorilor Concursului, acestia vor fi contactati pe e-mail in maxim 10 zile lucratoare de catre un reprezentant al Organizatorului pentru a se anunta calitatea de castigator al Concursului, iar premiile vor fi inmanate Castigatorilor care nu au domiciliul in Oradea prin partenerii din tara ai Organizatorului. In cazul in care un Castigator nu raspunde la e-mail timp de 5 zile, premiul va fi acordat urmatorului numar din intervalul in care se incadra castigatorul ce nu a putut fi contactat.
6.3. Castigatorii cu domiciliul in Oradea vor ridica premiile de la sediul Organizatorului sau din alta locatie indicata de acesta.

SECTIUNEA 7. DISPOZITII FINALE


7.1. Prin participarea la acest Concurs, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ca datele completate de acestia in chestionar, sa intre in baza de date a Organizatorului in scopul alcatuirii unei statistici cat si pentru pentru desemnarea castigatorilor si validarii acestora conform prezentului regulament. Organizatorul se obliga sa le respecte acestora drepturile prevazute de legea 677/2001.
7.2. Organizatorul nu raspunde pentru eventuale disfunctionalitati in derularea Concursului ca urmare a actiunilor unor terti.
7.3. In cazul in care intre Organizator si participantii la Concurs apar litigii, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu vor inainta litigiul spre solutionare instantelor competente din Oradea.